EMG - Neuro Fysiologisch Onderzoek: Electromyoneurografie - Evoked potentials


Bij aandoeningen van het spier- en/of zenuwstelsel wordt dit onderzoek uitgevoerd om de oorzaak, de omvang en de evolutie van het letsel te duiden.

EMG: Electromyografie is een onderzoeksmethode die de werking van zenuwen en spieren kan aantonen. Bij aantasting van deze weefsels worden via electrodes signalen opgemeten om de juiste locatie en omvang van het letsel te bepalen.

Het onderzoek omvat 2 delen, met name een geleidingsonderzoek waarbij elektrische impulsen op zenuwbanen geplaatst worden om de zenuwvezels te onderzoeken. Een tweede onderdeel is het naald EMG, waarbij met behulp van een heel fijne naald (diameter 0,3 tot 0,7 mm) de werking van spiervezels kan worden onderzocht.

Het onderzoek is minimaal belastend voor de patiënt. Het onderzoek is weinig pijnlijk. Elektrische impulsen geven soms een licht na-gevoel van prikkeling. De steriele naalden zijn dermate fijn dat het aanprikken door de huid nauwelijks gevoeld wordt. Er is soms een lokale roodheid of een lichte bloeduitstorting die echter snel verdwijnt.

Om zenuwbanen op te meten die via het ruggenmerg ( EP ) in verbinding staan met de hersenen kan dit onderzoek uitgevoerd worden. Men verkrijgt informatie over de lange zenuwbanen. Deze methode wordt uitgevoerd met zeer lage prikkels op specifieke plaatsen van het lichaam en het zenuwantwoord wordt verkregen door plaatsing van electrodes ter hoogte van het schedeldak. Dit onderzoek is evenmin belastend voor de patiënt.


Echografie - Musculo skeletale echografie


Dit onderzoek behoort tot de beeldvorming van het bewegingsstelsel (spier, ligament, pees, gewricht).

Met ultrageluid wordt 'binnen' in de weefsels gekeken. Letsels zoals spierscheur, peesontsteking (tendinitis), verkalkte pees, gewrichtsontsteking (artritis) kunnen beoordeeld worden. Eventueel kan het onderzoek ook gebruikt worden om infiltraties exact en precies te plaatsen.

Dr.Van Hoecke heeft een opleidingssessie gevolgd voor echografie bij musculotendineuse pathologie (onder leiding van Dr.M.Van Holsbeeck)


ESWT - Shockwave Therapie


Deze behandelmethode wordt toegepast bij chronische peesontsteking( tendinitis)- zoals tennis- en golferselleboog, achillespeestendinitis, schouderpezen ( al dan niet met verkalking), slijmbeursontsteking( bursitis), hielspoor( fasciitis plantaris), spierspasmen. De behandelmethode vindt haar oorsprong bij de niersteenverbrijzelaar. Voor aandoeningen van de weke delen (spier/pees/ligament) is er wetenschappelijke duiding dat de schokgolftherapie het ontstekingsweefsel kan opruimen en doorbloeding kan bevorderen. Hoofdzakelijk bij chronische (langdurige, >3 maanden) aandoeningen zijn de resultaten gunstig. De behandeling is echter niet steeds pijnloos. Een klassieke pijnstiller (type paracetamol) kan de hinder tot een minimum beperken. Er is geen specifieke voorbereiding vereist. Uitzonderlijk is er een lokale roodheid of zwelling die van voorbijgaande aard is.Manuele therapie


Zowel in onderzoek als voor behandeling is deze techniek zeer doeltreffend voor functionele klachten van het bewegingsstelsel. Een grondig klinisch onderzoek en observatie biedt de mogelijkheid om ziektetoestanden van spier en/of gewrichten te diagnosticeren. Samen met een uitgebreide medische kennis en opleiding van de geneesheer-manueel therapeut kunnen ziektebeelden in kaart gebracht worden en kan van hieruit ook een gericht behandelschema worden opgemaakt.

De mogelijkheden strekken zich uit over massage, mobilisatie, manipulatie en infiltraties. Tevens kan dit aangevuld worden met een behandeling fysiotherapie, oefentherapie, revalidatietechnieken.

Dr. Van Hoecke heeft een opleiding gevolgd tot manueel therapeut (BAMT)


hier om uw eigen tekst toe te voegen.


Infiltratie technieken - viscosupplementatie - hyaluron


Het gebruik van musculoskeletale echografie bij diagnostiek en therapie is de voorbije jaren sterk toegenomen. Meerdere redenen zijn hiervoor aanwezig: uitgebreid onderzoek en kennis, betere opleiding, geavanceerde toestellen met hogere beeldkwaliteit en de aandacht voor de patiëntveiligheid.

Echografie kan gebruik worden in de diagnose van aandoeningen van bot, gewricht, pees, spier, ligament, bloedvat en zenuw. Tevens zijn er interventionele technieken zoals diagnostische en/of therapeutische injecties (infiltraties ), aspiraties, tenotomie en biopsie.

Literatuurstudie1 toont aan dat echografisch geleide infiltraties in grote, middelgrote en kleine gewrichten meer accuraat zijn dan infiltraties die gebeuren via zogenaamde ‘landmark’ methode. Deze laatste is een techniek waarbij via klinische vaardigheid anatomische merkpunten worden opgezocht en aangeduid.

Voor de toepassing bij weke delen structuren neemt die nauwkeurigheid nog toe. Voornamelijk bij injecties rond pezen, bursa, sinus tarsi, carpal tunnel is de techniek accurater. Voor de plantaire fascia is het verschil onduidelijk tov de landmark methode.


Intra articulaire techniek voor grote gewrichten

Naast de technische vaardigheid bij het infiltreren van een gewricht kan de accuraatheid van de injectie gevoelig verhoogd worden door onder echografische geleide te werken. Zo worden een aantal specifieke technieken weerhouden om bij een intra articulaire infiltratie toe te passen: 

            Schouder2     posterior

            Knie3              superolateraal

            Sacro ilacaal4 mid SIPS en processus spinosus S1 (technisch onzeker)

 

Intra articulaire techniek voor kleine en middelgrote gewrichten 

Voor acromioclaviculair, elleboog, pols, tibiotalair, sinus tarsi blijkt uit literatuur een licht tot matige superioriteit in efficiëntie voor de echografische techniek ten opzichte van de landmark techniek.

Voor de kleine gewrichten( intrinsieke hand- en voetgewrichten, MCP, IP, MTP) is de techniek onder echografie accurater. Doch er is weinig evidentie dat de techniek ook efficiënter en kost-effectief is. Verder onderzoek lijkt hieromtrent noodzakelijk.


Weke delen infiltratie 

Infiltraties rond pees, peesschede, bursa, fascia, perineural en spieren zijn uitgebreid bestudeerd.

In een studie5 bij infiltratie in de pes anserinus bleek dat landmark infiltratie een accuraatheid score behaalde van 17% ten opzichte van 92% voor de echografisch geleide techniek.

Enkele studies rapporteren de efficientië voor infiltratie van de bursa onder echografische geleide. Tevens is er ook een factor diagnostiek mogelijk door met een lokaal anestheticum te werken6.

Infiltratie van de carpal tunnel onder echografie is vaak minder pijnlijk en meer efficiënt7.

 

Referenties:

1.Finnoff JT, et al. Br J Sports Med 2014; AMSSM position statement: interventional musculoskeletal ultrasound in sports medicine.

2.Daley EL, Bajaj S, Bisson LJ, et al. Improving injection accuracy of the elbow, knee, and shoulder: does injection site and imaging make a difference? A systematic review. Am J Sports Med 2011;39:656–62

3.Hermans J, Bierma-Zeinstra SM, Bos PK, et al. The most accurate approach for intra-articular needle placement in the knee joint: a systematic review. Semin Arthritis Rheum 2011;41:106–15.

4.Hartung W, Ross CJ, Straub R, et al. Ultrasound-guided sacroiliac joint injection in patients with established sacroiliitis: precise IA injection verified by MRI scanning does not predict clinical outcome. Rheumatology 2010;49:1479–82

5.Finnoff JT, Nutz DJ, Henning PT, et al. Accuracy of ultrasound-guided versus unguided pes anserinus bursa injections. PM&R 2010;2:732–9

6.Hashiuchi T, Sakurai G, Sakamoto Y, et al. Comparative survey of pain-alleviating effects between ultrasound-guided injection and blind injection of lidocaine alone in patients with painful shoulder. Arch Orthop Trauma Surg 2010;130:847–52.

7.Makhlouf T, Emil NS, Sibbitt WL Jr, et al. Outcomes and cost-effectiveness of carpal tunnel injections using sonographic needle guidance. Clin Rheumatol 2014;33:849–58.Inspanningstesten VO2max


Men kan omwille van verschillende redenen een test laten afnemen:

- chronische vermoeidheid, lage inspanningscapaciteit, long-COVID-19 syndroom

- om een idee hebben hoe het met je conditie is gesteld

- voor iedereen die wil werken aan een gezond lichaam in een wetenschappelijke onderbouwde context

- voor mensen die na lange periode terug wensen te sporten

- verplichting vanuit de sportclub / sportfederatie

- voor mensen die willen werken aan hun gewicht

- om te controleren of je trainingen/ inspanningen en/of je aanpassing van je eetgedrag hun effect hebben gehad

- …

Een goede medewerking van u is belangrijk voor het slagen van de inspanningstest. We nemen dan ook voldoende tijd om alles stap voor stap uit te leggen.

Er wordt vooraf een medisch onderzoek met o.a. een rust ECG uitgevoerd bij de sportarts. Indien hier groen licht wordt gegeven kan de inspanningstest ingepland worden.

 De inspanningstest wordt steeds uitgevoerd op de fiets. Er is een constante monitoring met 12 kanaals ECG en gasuitwisselingsmasker.De bedoeling is dat u een zo constant mogelijk tempo tracht aan te houden wanneer u fietst. De belasting zal geleidelijk aan worden verhoogd tot op het moment dat u niet verder meer kan of de testafnemer de test stopzet. Deze maximale inspanning (VO2max) wordt meestal bereikt na 8 tot 12 minuten. Nadien volgt een korte herstelfase van een paar minuten.

Na een week worden de onderzoeksresultaten en onze adviezen besproken met u.

 

Voor het medisch onderzoek bij de sportarts:

Gelieve de medische vragenlijst op www.sportkeuring.be in te vullen en door te sturen. 


Voor de inspanningstest:

Lever bij voorkeur vanaf 24 uur voor de inspanningstest geen zware fysieke inspanningen meer en vermijd alcohol en zware maaltijden.

Zorg voor een goede/voldoende nachtrust voor de test.

Tijdens de test draagt u het best een makkelijk zittende sportbroek, een losse t-shirt en sportschoenen.

Voor de dames is het handig indien u een sport bh draagt.Sportmedische keuring


Tal van sportfederaties verplichten hun leden jaarlijks of 2-jaarlijks te laten screenen bij een erkend sportarts.

Onze praktijk beschikt over al de nodige apparatuur om dit attest conform de richtlijnen af te leveren.


Voor het medisch onderzoek bij de sportarts:

Gelieve de medische vragenlijst op www.sportkeuring.be in te vullen en door te sturen .Voorschriften steunzolen en braces


Is een consultatie bij een fysisch geneesheer / revalidatie arts nodig om steunzolen te krijgen?
Neen, maar als u een voorschrift heeft van een fysisch geneesheer / revalidatie arts, zoals Dr. Bruno Van Hoecke,  kan u rekenen op gedeeltelijke terugbetaling van uw ziekenfonds. Indien u enkel een voorschrift van uw huisarts heeft, krijgt u die terugbetaling niet.